Ürünler

Üniversite için Fizik Laboratuvarı Deneyleri

Eğitim ürünleri fizik, optik ve fotoniği teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Klasik fizik deneylerinden yeni ortaya çıkan araştırma alanlarına kadar konuları kapsayan kitler, üniversite laboratuvar derslerinde veya ders sırasında gösteriler olarak kullanılabilir. Her fizik laboratuvarı deneyi, kurulumun oluşturulmasına yönelik bileşenleri ve hem ayrıntılı kurulum talimatlarını hem de kapsamlı öğretim materyallerini içeren bir kılavuzu içerir. Bu fotonik eğitim kitleri, içerdiği bileşenlerin fiyatına, eğitim materyalleri ise ücretsiz olarak sunulmaktadır. Eğitim ekibimizden teknik destek, satın alma öncesinde ve sonrasında mevcuttur.